Aktualizacja bazy danych bez przestojów dla globalnej firmy paliwowej z listy Fortune 500

Wykorzystanie Oracle GoldenGate do replikacji danych i Veridata do monitorowania spójności danych w czasie rzeczywistym.

Nasz klient jest polską rafinerią ropy naftowej i sprzedawcą detalicznym paliw. Korporacja jest znaczącą europejską firmą notowaną na giełdzie, prowadzącą działalność w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech i krajach bałtyckich, a także w Kanadzie. Firma zdecydowała się na współpracę z Goldenore, aby zapewnić ciągłość biznesową i nieprzerwane funkcjonowanie systemów podczas aktualizacji bazy danych.

SPÓJNOŚĆ DANYCH

 • zapewniona dzięki Oracle VeriData

MIGRACJA 30 TB DANYCH

 • bez wyłączania żadnych kluczowych aplikacji biznesowych

CERTYFIKAT SAP

 • dla architektury dla replikacji danych

PERSPEKTYWA BIZNESOWA

Wyzwania

 • Konieczna migracja do nowej infrastruktury naraża firmę na ryzyko związane z przestojami w migracji.
 • Możliwe negatywne konsekwencje obejmują: bardzo wysokie koszty przestojów (pół godziny kosztuje miliony dolarów), błędy aplikacji w nowym środowisku, utratę danych wygenerowanych podczas przestoju migracji

Korzyści

 • Wszystkie aplikacje biznesowe pozostają aktywne podczas migracji, nie ma przestojów.
 • Nie ma błędów aplikacji spowodowanych niekompatybilnością z nowym środowiskiem, a spójność danych jest potwierdzona po migracji
 • Migracja nie zakłóca działalności w żadnym momencie całego procesu.

Architektura

Architektura rozwiązania oparta jest na Oracle GoldenGate i Oracle GoldenGate Veridata:

Oracle GoldenGate umożliwiające replikację danych w czasie rzeczywistym bez przestojów dla baz danych i aplikacji biznesowych,

Oracle GoldenGate Veridata umożliwiające monitorowanie w czasie rzeczywistym walidacji spójności replikowanych danych.

Partnerzy Technologiczni

Przykładowy opis pod zdjęciem pierwszego partnera

Oracle to firma, która stworzyła pierwszą na świecie autonomiczną bazę danych, która pomaga organizować i zabezpieczać dane klientów. Oracle Cloud Infrastructure zapewnia zwiększoną wydajność, bezpieczeństwo i oszczędność kosztów.

PERSPEKTYWA TECHNICZNA

Cele Projektu

 • Zmieścić się w oknie konserwacji krytycznych systemów, które wynosi tylko 30 minut na kwartał.
 • Utrzymanie ciągłości działania aplikacji o krytycznym znaczeniu dla firmy i ograniczenie przestojów do minimum.
 • Architektura musi być certyfikowana przez SAP w kontekście jej wykorzystania do replikacji danych do i z systemów SAP.

Efekty

 • Proces migracji (z 8 TB do 30 TB danych) został przeprowadzony bez wyłączania krytycznych aplikacji biznesowych
 • Podczas procesu migracji źródłowe bazy danych działały bez żadnych przestojów
 • Proces replikacji nie spowodował dodatkowego obciążenia istniejącej infrastruktury sprzętowej
 • Jakość danych i spójność między stronami replikacji były monitorowane i weryfikowane
 • Architektura rozwiązania oparta jest na Oracle GoldenGate i Oracle GoldenGate Veridata

Umów się na bezpłatną konsultację.

Chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o celach Twojego biznesu i poprowadzić Cię przez optymalne opcje technologiczne.