Instytucja Finansowa

Replikacja danych w czasie rzeczywistym do zasilania aplikacji mobilnej i odciążenia baz danych.

Nasz klient to polska instytucja finansowa, która planowała wdrożenie nowej aplikacji mobilnej i systemu raportowania. Firma szukała nowego rozwiązania do wykorzystania z danymi produkcyjnymi, które umożliwiłoby odciążenie baz danych produkcyjnych od zadań raportowania.Przed wdrożeniem główną bazą do raportowania i analizy aktywności klientów były widoki tabelaryczne z zaimplementowaną zaawansowaną logiką biznesową.Kluczowym problemem firmy były opóźnienia i ogromny wpływ zadań raportowania na źródłowe bazy danych produkcyjne. Ponadto klient nie był w stanie łączyć danych z baz danych obsługiwanych przez różne technologie.

Zakres Projektu

 • Wdrożenie rozwiązania Oracle GoldenGate oraz kontynuacja prac związanych z procesami zaopatrywania systemu Operational Data Store (ODS).
 • Budowa wydajnego i o wysokiej dostępności środowiska Operational Data Store przy użyciu transakcyjnej replikacji danych w czasie rzeczywistym.
 • Dostarczanie danych w czasie rzeczywistym za pomocą Oracle GoldenGate prezentowanych w aplikacji bankowości elektronicznej.

Wymagania

 • Wdrożenie nowej, wysokiej wydajności infrastruktury wspierającej zaawansowany system ODS.
 • Wdrożenie dziesiątek przepływów danych z zaawansowanymi transformacjami w celu zaopatrywania struktur systemu ODS (Operational Data Store).
 • Wdrożenie rozwiązania do walidacji danych i kontroli ich spójności.
 • Minimalizacja opóźnień replikacji z transformacjami niezbędnymi dla aplikacji mobilnej.
 • Ciągłe monitorowanie procesu replikacji dla każdego rekordu z możliwością pełnej analizy jego struktury.

Korzyści

 • Przygotowanie warstwy ODS w bazie danych ODS działającej w czasie rzeczywistym, wykorzystywanej przez systemy bankowości elektronicznej oraz do celów raportowania.
 • Konsolidacja danych z MS SQL Server i Oracle w jednym miejscu.
 • Poprawa jakości obsługi klienta poprzez innowacyjny dostęp do produktów klienta.
 • Raporty online odświeżane co 2 sekundy.

Architektura

Wdrożenie repliki danych w czasie rzeczywistym może nie tylko rozwiązać bieżące problemy związane z ciągłością biznesową i dostępem do danych, ale także stanowić punkt wyjścia w podróży do przedsiębiorstwa w pełni opartego na danych.

Niezależnie od tego, czy Twoim celem biznesowym jest optymalizacja kosztów infrastruktury, czy przejście na bardziej wydajną architekturę siatki danych opartą na rozwiązaniach data fabric, skontaktuj się z nami w celu uzyskania bezpłatnej konsultacji i omówmy różne opcje.

Partnerzy technologiczni

Oracle

Oracle to firma, która stworzyła pierwszą na świecie autonomiczną bazę danych, która pomaga organizować i zabezpieczać dane klientów. Oracle Cloud Infrastructure zapewnia zwiększoną wydajność, bezpieczeństwo i oszczędność kosztów.

Umów się na bezpłatną konsultację

Chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o celach Twojego biznesu i poprowadzić Cię przez optymalne opcje technologiczne.