Migracje i aktualizacje danych w czasie rzeczywistym

Płynne transformacje: Nasze rozwiązanie dla nieprzerwanych migracji i aktualizacji

Migracje i aktualizacje systemów są niezbędną częścią rozwoju. Procesy te mogą jednak często prowadzić do przestojów, zakłócając operacje i wpływając na wyniki finansowe. Właśnie w tym miejscu pojawia się nasze rozwiązanie Real-Time Data for Uninterrupted Migrations and Updates, wykorzystujące replikację danych w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia płynnych, nieprzerwanych przejść.

Migracje bez przestojów

Korzystamy z replikacji danych w czasie rzeczywistym, aby utworzyć aktualną kopię danych produkcyjnych, umożliwiając migrację systemu bez przerywania operacji. Możesz przejść do nowego systemu, podczas gdy obecny system nadal działa, minimalizując przestoje.

Płynne aktualizacje

Aktualizacje systemu często wymagają tymczasowego wstrzymania operacji, ale nie w przypadku naszego rozwiązania. Replikując dane produkcyjne w czasie rzeczywistym, umożliwiamy przeprowadzanie aktualizacji w oddzielnym systemie. Po zakończeniu aktualizacji system można płynnie przełączyć, bez zauważalnych przerw w działaniu.

Integralność i spójność danych

Nasza replikacja danych w czasie rzeczywistym zapewnia, że dane pozostają dokładne i niezawodne przez cały proces, dając pewność, że operacje będą kontynuowane bez zakłóceń.

Ograniczenie ryzyka

Migracje i aktualizacje systemów mogą często wiązać się z ryzykiem, w tym utratą danych i niekompatybilnością systemu. Nasze rozwiązanie ogranicza to ryzyko, zapewniając replikę danych w czasie rzeczywistym, umożliwiając dokładne przetestowanie nowego systemu przed przełączeniem i zapewniając pomyślne przejście.

Efektywność kosztowa

Nasze rozwiązanie Real-Time Data for Uninterrupted Migrations and Updates nie tylko minimalizuje przestoje, ale także zmniejsza koszty związane z przedłużającymi się migracjami i aktualizacjami.

Technology Partners

Oracle

Oracle to firma, która stworzyła pierwszą na świecie autonomiczną bazę danych, która pomaga organizować i zabezpieczać dane klientów. Oracle Cloud Infrastructure zapewnia zwiększoną wydajność, bezpieczeństwo i oszczędność kosztów.

Fivetran

Jako pionier w dziedzinie zautomatyzowanej integracji danych, Fivetran wyróżnia się dostarczaniem w pełni zarządzanych i gotowych konektorów, które usprawniają potoki danych.

Step into the Future with Real-Time Data for Uninterrupted Migrations and Updates

Don't let system migrations and updates disrupt your operations. Step into the future with our Real-Time Data for Uninterrupted Migrations and Updates solution and unlock the power of real-time data replication. Make the shift to seamless transitions today and transform the way you manage system migrations and updates. Welcome to the future of uninterrupted operations.

Our use cases

Explore selected case studies:

All cases

Zaplanuj bezpłatną konsultację

Chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o celach Twojego biznesu i poprowadzić Cię przez optymalne opcje technologiczne.