Replikacja Oracle GoldenGate dla firmy telekomunikacyjnej.

Migracja do nowej infrastruktury bez czasu przestoju.

Plus to ogólnokrajowy operator sieci telefonicznej. Obsługuje sieci GSM, UMTS, LTE, 5G oraz WLAN. Zdecydowali się na współpracę z Goldenore, aby zapewnić ciągłość działalności i nieprzerwaną pracę systemu rozliczeniowego podczas migracji.

ZERO PRZERW W DZIAŁANIU

 • podczas migracji

BRAK BŁĘDÓW

 • wynikających z niekompatybilności

PEŁNA SPÓJNOŚĆ

 • migrowanych danych

PERSPEKTYWA BIZNESOWA

Wyzwania

 • Konieczność migracji do nowej infrastruktury narażała firmę na ryzyko.
 • Możliwe negatywne konsekwencje obejmują: utratę kluczowych informacji, straty finansowe spowodowane niedostępnością systemów, niezgodność z zasadami bezpieczeństwa.

Korzyści

 • Systemy pozostają aktywne w trakcie migracji, nie ma przestojów.
 • Nie występują błędy aplikacji spowodowane niekompatybilnością z nowym środowiskiem, a spójność danych jest potwierdzona po migracji.
 • Migracja nie zakłóca działania biznesu w żadnym momencie procesu.

Architektura

Implementacja replikacji danych w czasie rzeczywistym może rozwiązać bieżące problemy związane z ciągłością działania biznesu i dostępem do danych, a także stanowić punkt wyjścia w drodze do całkowicie opartego na danych przedsiębiorstwa.

Niezależnie od tego, czy celem Twojego biznesu jest optymalizacja kosztów infrastruktury, czy przejście na bardziej efektywną architekturę siatki danych opartą na rozwiązaniach typu data fabric, skontaktuj się z nami w celu bezpłatnej konsultacji i omówienia różnych opcji.

Partnerzy Technologiczni

Oracle

Oracle to firma, która stworzyła pierwszą na świecie autonomiczną bazę danych, która pomaga organizować i zabezpieczać dane klientów. Oracle Cloud Infrastructure zapewnia zwiększoną wydajność, bezpieczeństwo i oszczędność kosztów.

PERSPEKTYWA TECHNICZNA

Cele Projektu

 • Migracja systemów rozliczeniowych
 • Replikacja w heterogenicznych środowiskach
 • Budowa wysoce efektywnego i dostępnego magazynu danych operacyjnych (Operational Data Store) za pomocą transakcyjnej replikacji w czasie rzeczywistym.

Rezultaty

 • Źródłowe bazy danych działały bez przestojów przez cały proces migracji.
 • Brak dodatkowego obciążenia ze strony narzędzi replikacji.
 • Potwierdzenie jakości danych pomiędzy stronami replikacji podczas przełączania baz danych.
 • Wdrożenie zaawansowanego monitoringu procesu replikacji.

Umów się na bezpłatną konsultację

Chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o celach Twojego biznesu i poprowadzić Cię przez optymalne opcje technologiczne.