Aktywna replikacja danych w czasie rzeczywistym dla operatora infrastruktury przesyłowej

Wykorzystanie Oracle GoldenGate.

Gaz System to operator systemu przesyłowego gazu ziemnego w Polsce. Zdecydowali oni na współpracę z Goldenore, aby zapewnić ciągłość działania biznesu i nieprzerwane funkcjonowanie systemów podczas aktualizacji. Wyzwaniem projektu było stworzenie infrastruktury o wysokiej dostępności, która zapewniałaby dwustronną synchronizację danych między centrami danych z krytycznymi bazami danych pomiarowymi.

NAJWYŻSZY POZIOM

 • bezpieczeństwa danych

BEZ KOLIZJI

 • danych przychodzących między bazami danych

CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA

 • podczas całego procesu migracji

PERSPEKTYWA BIZNESOWA

Wyzwania

 • System rozliczeniowy jest kluczowy dla biznesu, a jego wydajność może wpływać na przychody. ​System był wysoce narażony na ryzyko, ponieważ opierał się na pojedynczej bazie danych.
 • Możliwe negatywne konsekwencje obejmowały:​ utratę kluczowych informacji niezbędnych do fakturowania klientów​, straty finansowe spowodowane niedostępnością systemu rozliczeniowego, niewywiązywanie się z zabezpieczeń.

Korzyści

 • Ryzyko utraty danych z systemu rozliczeniowego zostało natychmiast wyeliminowane. Najwyższy i najbardziej zaawansowany poziom bezpieczeństwa został osiągnięty dzięki dwukierunkowej wymianie danych między redundantnymi bazami danych.
 • Ciągłość działania biznesu jest zapewniona w przypadku awarii bazy danych dzięki aktywnej replice, która utrzymuje system rozliczeniowy zawsze online.

Architektura

Implementacja replikacji danych w czasie rzeczywistym może rozwiązać aktualne problemy z ciągłością działania biznesu i dostępem do danych, a także stanowić punkt wyjścia na drodze do całkowicie opartej na danych firmy.

Bez względu na to, czy Twoim celem biznesowym jest optymalizacja kosztów infrastruktury, czy przejście na bardziej efektywną architekturę siatki danych opartą na rozwiązaniach z obszaru data fabric, skontaktuj się z nami na bezpłatne konsultacje i porozmawiajmy o różnych opcjach.

Partnerzy Technologiczni

Przykładowy opis pod zdjęciem pierwszego partnera

Oracle to firma, która stworzyła pierwszą na świecie autonomiczną bazę danych, która pomaga organizować i zabezpieczać dane klientów. Oracle Cloud Infrastructure zapewnia zwiększoną wydajność, bezpieczeństwo i oszczędność kosztów.

PERSPEKTYWA TECHNICZNA

Cele Projektu

 • Wszystkie bazy danych są lustrzanie odbijane za pomocą aktywnej replikacji w czasie rzeczywistym
 • Całkowicie bezszwowe przełączanie aplikacji między bazami danych, które nie wymaga żadnych zadań administracyjnych
 • Walidacja i spójność replikowanych danych
 • Ciągłe monitorowanie replikacji danych

Rezultaty

 • Bazy danych i aplikacje działają nieprzerwanie w trybie multi-master
 • Aktywnie używane Disaster Recovery Center
 • Przełączanie aplikacji/baz danych nie wymaga żadnych działań
 • Niezakłócone przyszłe aktualizacje baz danych i aplikacji
 • Tabele audytu: monitorowanie każdej wykonanej czynności

Umów się na bezpłatne konsultacje

Chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o celach Twojego biznesu i poprowadzić Cię przez optymalne opcje technologiczne.