Magazyn danych operacyjnych (ODS) w czasie rzeczywistym dla ogólnokrajowego banku

Transformacja biznesu oparta na danych, skoncentrowana na możliwościach raportowania w czasie rzeczywistym i zapewnieniu niezawodnego środowiska testowania aplikacji.

Bank Pocztowy SA to komercyjny bank w Polsce, oferujący usługi finansowe dla klientów indywidualnych oraz mikro i małych przedsiębiorstw za pomocą sieci i infrastruktury polskiej poczty.Bank postanowił współpracować z Goldenore w celu rozwiązania częstych problemów z wprowadzaniem nowych aplikacji i aktualizacjami systemu, a także kwestii związanych z raportowaniem.

ODŚWIEŻANIE CO 2 SEKUNDY

 • dane dla raportowania w czasie rzeczywistym

BRAK SILOSÓW

 • dane są dostępne

ULEPSZONA OBSŁUGA KLIENTA

 • z dostępem do produktów klientów

PERSPEKTYWA BIZNESU

Wyzwania

 • Silosy informacyjne z danymi z SAP były niedostępne dla innych systemów, co powodowało brak spójności informacji w różnych aplikacjach.
 • Aktualizacje systemu powodowały awarie prowadzące do przestojów, ponieważ środowisko testowe nie umożliwiało pełnego dostępu do danych ze względu na wymogi regulacyjne (anonimizacja).

Korzyści

 • Poprawa jakości obsługi klienta poprzez zapewnienie dostępu do produktów klienta w czasie rzeczywistym.
 • W pełni zgodne środowisko testowe z warstwą anonimizacji nałożoną na pełne dane, aby uzyskać wiarygodne wyniki testów i zapobiegać błędom po aktualizacjach systemów bankowych.
 • Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym z raportami online odświeżanymi co 2 sekundy.
 • Eliminacja silosów informacyjnych poprzez pojedynczy Magazyn Danych Operacyjnych konsolidujący wiele źródeł informacji.

ARCHITEKTURA

Implementacja replikacji danych w czasie rzeczywistym może rozwiązać aktualne problemy związane z ciągłością działania biznesu i dostępem do danych oraz stanowić punkt wyjścia w drodze do w pełni opartego na danych przedsiębiorstwa.

Bez względu na to, czy celem Twojego biznesu jest optymalizacja kosztów infrastruktury, czy przejście do bardziej efektywnej architektury opartej na danych, skontaktuj się z nami w celu bezpłatnej konsultacji i omówienia różnych opcji.

Partnerzy Technologiczni

Oracle

Oracle to firma, która stworzyła pierwszą na świecie autonomiczną bazę danych, która pomaga organizować i zabezpieczać dane klientów. Oracle Cloud Infrastructure zapewnia zwiększoną wydajność, bezpieczeństwo i oszczędność kosztów.

PERSPEKTYWA TECHNICZNA

Cele Projektu

 • Wdrożenie nowej, wysokowydajnej infrastruktury wspierającej zaawansowany system ODS
 • Wdrożenie dziesiątek przepływów danych z zaawansowanymi transformacjami na potrzeby zasilania struktur systemu ODS (Operational Data Store) Implementacja rozwiązania do walidacji danych i spójności danych
 • Minimalizacja opóźnień w replikacji z transformacjami niezbędnymi dla aplikacji mobilnej
 • Kontynuowanie monitorowania procesu replikacji dla każdego rekordu z włączoną pełną analizą jego struktury

Wyniki

 • Gotowość warstwy ODS w bazie danych ODS w czasie rzeczywistym, używanej przez systemy bankowości elektronicznej oraz do celów raportowania
 • Konsolidacja danych z MS SQL Server i Oracle w jednym miejscu
 • Raporty online odświeżane co 2 sekundy

Umów się na bezpłatną konsultację

Chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o celach Twojego biznesu i poprowadzić Cię przez optymalne opcje technologiczne.