Relacyjne bazy danych w Azure

Relacyjne bazy danych w Azure

Myślę, że gdybym kilka lat temu powiedział któremukolwiek z dyrektorów IT w banku lub podobnej rangi instytucji, że niedługo wszystkie jego dane (personalne oraz firmowe) będą w bliżej nieokreślonym miejscu w Europie...