REAL-TIME ENTERPRISE

Software’owa replikacja danych w czasie rzeczywistym

Obecna „rewolucja” technologii 5G wzmaga wykorzystanie danych z wielu różnych baz danych (w tym nie heterogenicznych) w czasie rzeczywistym i staje się krytycznym wymogiem biznesowym.

Kluczowym aspektem jest dostęp do danych (z różną geolokacją i technologią), ich transformacje „w locie” i zasilanie aplikacji biznesowych w danej chwili.

Jedynym rozwiązaniem pozbawionym różnych błędów, w tym jakościowych i komunikacyjnych, jest software’owa replikacja na poziomie baz danych w czasie rzeczywistym.

Wykorzystanie replikacji na poziomie danych w czasie rzeczywistym jest użyteczne i stosowane w wielu aspektach

 

Przykładami mogą być:

  • aplikacje Real-Time, takie jak bankowość elektroniczna, CRM, call center, portale, korzystające z różnorodnych danych znajdujących się w wielu aplikacjach i bazach danych różnych producentów;
  • systemy antyfraudowe i autoryzacyjne (płatności elektroniczne, transfer środków);
  • dostęp do danych zarządczych (sprzedażowych, ryzyka, analitycznych) czy sprawozdawczości obligatoryjnej w czasie rzeczywistym;
  • zasilanie on-line hurtowni danych;
  • bezprzestojowe migracje, upgrade baz danych dla krytycznych (z punktu widzenia biznesowego) aplikacji;
  • bezprzestojowe wymiany infrastruktury (serwery, macierze);
  • budowanie ośrodków DRC wysokiej dostępności, które umożliwiają praktyczny work-load balancing pomiędzy DC i DRC.

Zastosowania replikacji danych w czasie rzeczywistym

 

Konfiguracje replikacji danych w czasie rzeczywistym obsługują szybko zmieniające się praktyki biznesowe, takie jak operacyjna analiza biznesowa i inwentaryzacja just-in-time. Repliki danych są ważnym składnikiem ciągłości biznesowej, a przypadki użycia replikacji obejmują aplikacje operacyjne, analityczne, jak również bezpieczne i bezprzestojowe migracje na nowe wersje oprogramowania i nowe platformy.

Poniżej scenariusze zastosowania replikacji danych w czasie rzeczywistym:

Operacyjna analiza biznesowa

Jest to najpowszechniej stosowana praktyka BI. Operacyjne BI pobiera świeże dane z operacyjnych baz danych i aplikacji, a następnie przedstawia je jako metryki lub kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) na pulpicie nawigacyjnym zarządzania lub karcie wyników.

Mimo że wiele typów narzędzi może pobierać dane operacyjne, idealnym rozwiązaniem w tym przypadku jest replikacja, ponieważ cechuje się stosunkową nieinwazyjnością dla aplikacji, posiada interfejsy do większości danych aplikacji i działa w czasie rzeczywistym.

Analityka w czasie rzeczywistym

Raportowanie przyspieszyło do danych w czasie rzeczywistym (co widać w operacyjnym BI), a analityka przeżywa teraz to samo przyspieszenie. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na dane w czasie rzeczywistym do obsługi analiz wrażliwych na czas, takich jak profilowanie klientów, prognozowanie sprzedaży, optymalizacja cen, wydajność produkcji, wykrywanie oszustw i obliczenia ryzyka. Podobnie jak w przypadku operacyjnego BI, analizę w czasie rzeczywistym można włączyć poprzez replikację.

Bezprzestojowe migracje i upgrade’y technologiczne

Podnoszenie wersji oprogramowania lub zmiana platformy hardware’owej to powszechne zjawisko w każdym środowisku informatycznym. W większości przypadków taka operacja wiąże się z wyłączeniem aplikacji na czas migracji. Dzięki zastosowaniu narzędzi do replikacji danych w czasie rzeczywistym każda migracja lub upgrade technologiczny może być przeprowadzony bez zatrzymywania systemu. Jest to bardzo istotne dla krytycznych systemów produkcyjnych, których zatrzymanie wiąże się z dużymi kosztami, jak również kwestiami wizerunkowymi.

Hurtownia danych w czasie rzeczywistym

Hurtownia danych czasu rzeczywistego obsługuje dane szeregów czasowych, aby zapewnić historyczny kontekst danych w czasie rzeczywistym. W tym celu integruje, agreguje i odświeża na żądanie lub w niewielkich odstępach czasowych dane, które będą przekazywane do raportów i innych produktów BI.

„Sekretem” hurtowni danych w czasie rzeczywistym jest technika integracji danych w czasie rzeczywistym lub zbliżonym, zazwyczaj federacja, przesyłanie wiadomości, mikro-wsadowy ETL lub replikacja.

Wysoka dostępność bazy danych (HA)

System zarządzania bazami danych (DBMS) lub hurtownia danych nie mogą udostępniać danych ani działać w czasie rzeczywistym, tylko i wyłącznie gdy są wysoce dostępne. Dlaczego jest to tak ważne? Wysoka dostępność bazy danych jest wymagana w przypadku każdej aplikacji obejmującej dane w czasie rzeczywistym lub widoki 360 stopni.

Dodatkowo jest to konieczne dla każdej aplikacji wrażliwej na czas lub krytycznej dla misji. Replikacja danych jest obecnie najpowszechniejszym mechanizmem zapewniającym wysoką dostępność baz danych.

Kontakt

Nasi doradcy z chęcią odpowiedzą na każde Twoje pytanie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub przez formularz kontaktowy

+48 22 244 0808

Goldenore Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa

biuro@goldenore.pl

Napisz do nas! Jesteśmy gotowi do współpracy

Prosimy o zaznaczenie pola

5 + 5 =