Prosty storage to klucz do uproszczenia IT

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IBM FlashSystem każda firma – niezależnie od swojej wielkości i wymagań dotyczących przechowywania danych – może korzystać z zaawansowanych technologii storage’owych przeznaczonych dla klasy korporacyjnej. Jest to możliwe bez względu na to, czy korzysta z rozwiązań on-premise, w chmurze lub hybrydowych.

Rodzina rozwiązań w systemie FlashSystem oferuje wszystko, czego firmy potrzebują do optymalizacji swojej infrastruktury, obniżenia kosztów i ryzyka oraz zapewnienia wysokiego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa danych.

Pamięci masowe IBM FlashSystem nie tylko pozwalają firmom uprościć złożoność systemów IT, ale również pomagają im sprostać wymaganiom operacji w trybie 24/7. Dzieje się tak za sprawą wysokiej dostępności danych (99,9999%) przy pomocy technologii NVMe oraz bezpieczeństwa i ochrony danych.

To dobre rozwiązanie dla firm, które spoglądają w przyszłość z optymizmem i potrzebują, by ich systemy przechowywania i zarządzania danymi rozwijały się wraz z dynamiką przedsiębiorstwa.

 

Wydajność i elastyczność pamięci masowych IBM FlashSystem

W przypadku wyboru opcji HyperSwap pamięci masowe IBM Flash System oferują 100% dostępności danych. Replikacja danych w 2 lub 3 ośrodkach zapewnia ich wysoką dostępność.

Pamięci masowe IBM FlashSystem pozwalają na przechowywanie większej ilości danych przy mniejszej pojemności na dysku. Dzięki technologii End-to-End NVMe oraz CSM NVMe uzyskują nawet pięciokrotną redukcję danych. Zastosowanie technologii Easy Tier® w pamięciach masowych IBM FlashSystem umożliwia automatyczne przenoszenie na dyski flash tylko tych danych, które są najczęściej używane. To sprawia, że żywotność pamięci masowych jest wydłużona. Jedną z ważniejszych zalet pamięci masowych w systemie FlashSystem jest też łatwa migracja danych i aplikacji z chmury i do chmury.

Automatyczne szyfrowanie danych, funkcja wykrywania złośliwego oprogramowania i migawki z rozpoznawaniem aplikacji pomagają̨ w zagwarantowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa rozwiązań rodziny FlashSystem.

Pamięci masowe FlashSystem to także 100% integralności danych oraz uproszczone zarzadzanie. Dzięki funkcji FashWatch administratorzy mogą być pewni, że cały proces będzie przebiegać bezpiecznie.

Charakterystyczną cechą tych rozwiązań jest ich niezwykła skalowalność. Technologia FlashSystem pozwala na przechowywanie większej ilości danych i dopasowanie ich ilości i rodzaju zgodnie ze zmiennymi potrzebami firmy.

Poznajmy zatem najważniejsze cechy rodziny pamięci masowych IBM FlashSystem:

Źródło: IBM

FlashSystem 5200 jest najnowszą pamięcią masową z tej rodziny rozwiązań, wprowadzoną na rynek z początkiem tegoroku. To prawdziwa rewolucja wśród pamięci masowych dla średnich i małych firm, która łączy wydajność urządzenia klasy korporacyjnej z przystępną ceną.

FlashSystem 5200 wykorzystuje dyski SSD z technologią NVMe, moduły IBM FlashCore Modules (FCM) i pamięć Storage Class Memory, co pozwala na jeszcze mniejsze opóźnienia. Pojemność pamięci do 1,7 PB gwarantuje wysoką wydajność́ i możliwości rozbudowy do 1,7 PB lub do 32 PB dzięki zewnętrznej wirtualizacji i czterokierunkowemu klastrowaniu.

Pamięci masowe zapewniają współczynnik kompresji na poziomie 2:1 oraz szyfrowanie w standardzie FIPS 140-2 bez obniżenia wydajności.

IBM Spectrum Virtualize™ – spójna platforma do efektywnego zarządzania pamięciami masowymi

Zaawansowane funkcje pamięci masowych IBM FlashSystem nie ograniczają się tylko do systemów, lecz także obejmują spójną platformę do zarządzania i zwiększania wydajności pamięci masowych, niezależnie od ich rodzaju i producenta. Obecnie liczba i rodzaje pamięci masowych dostępnych na rynku mogą być przetłaczające, dlatego IBM Spectrum Virtualize™ upraszcza storage – pozwala na zarządzanie ponad 500 różnymi systemami pamięci masowych.

IBM Spectrum Virtualize™ oferuje funkcję SDS (Software Defined Storage – system pamięci sterowanej programowo), która jest sercem rozwiązań IBM FlashSystem. Oprogramowanie to zostało zaprojektowane w celu zwiększenia poziomu automatyzacji i jeszcze większego uproszczenia zarządzania pamięciami masowymi za pomocą sprawnej replikacji danych pochodzących z różnych źródeł, a także ułatwienia procesu deduplikacji danych.

Kolejną zaletą IBM Spectrum Virtualize™ oraz IBM Spectrum Virtualize™ for Public Cloud jest możliwość lustrzanego kopiowania danych między środowiskiem lokalnym a chmurą, a także w środowisku wielochmurowym.

 

Uproszczone udostępnianie pomiędzy centrami przetwarzania danych

Dzięki spójnemu oprogramowaniu administratorzy mogą korzystać z możliwości wstępnego ustawienia reguł na potrzeby tworzenia i udostępniania poszczególnych woluminów pamięci masowych, zapewniając większą kontrolę, szybsze udostępnianie i łatwość zarządzania danymi.

Rozwiązanie IBM Spectrum Virtualize™ pozwala też na wdrożenie efektywnych strategii usuwania skutków katastrof w centrach przetwarzania danych, niezależnie od tego, czy odbywa się to lokalnie, czy w chmurze publicznej.

Szybsza migracja danych

Wersja 4.1 zapewnia 32-krotny wzrost szybkości w synchronizacji pomiędzy woluminami dla lustrzanych dysków wirtualnych. To ulepszenie podnosi szybkość synchronizacji do maksymalnie 2 GB/s, przyspieszając w ten sposób operacje, takie jak tworzenie kopii zapasowych i migracje danych. Oprogramowanie pozwala na zautomatyzowanie migracji danych i tworzenie kopii danych w środowisku lokalnym lub w chmurze publicznej. Umożliwia korzystanie z nazw DNS poprzez aktualizacje wywołań API i eliminuje ręczny, podatny na błędy, proces wprowadzania adresu IP.

Najnowsza wersja tego oprogramowania pozwala na jeszcze lepszą integrację z IBM Storage InsightsIBM Spectrum Control, obniżając złożoność i przyspieszając działania użytkowników, co ułatwia porównywanie i deduplikację danych. Wdraża również skuteczne strategie usuwania skutków katastrof w centrach przetwarzania danych — lokalnych oraz w chmurze publicznej.

Zwiększanie cyberodporności systemu odbywa się dzięki kopiom danych w chmurze AWS — przy użyciu fizycznie odseparowanych obrazów stanu w środowisku S3.

IBM Storage Insights

Oprogramowanie IBM Storage Insights to praktyczne rozwiązanie, które pozwala na zarządzanie wydajnością i pojemnością pamięci masowych w całej firmie. Oferuje możliwość inteligentnej i szybkiej analizy, a wraz z nią identyfikację problemów i obszarów do optymalizacji.

Rozwiązanie IBM Storage Insights, oparte o usługi IBM Cloud™, jest proste w instalacji, zarządzaniu i użytkowaniu. Pozwala adminom na zdalną kontrolę i monitorowanie pamięci masowej, przewidywanie problemów w zarządzaniu oraz powiadamianie o wszystkich wydarzeniach wymagających uwagi i interwencji. Dzięki oprogramowaniu Storage Insight decyzje są podejmowane w odpowiednim czasie, aby móc w porę zastosować właściwe działania.

Podsumowując, pamięci masowe IBM FlashSystem to gwarancja wysokiego bezpieczeństwa i dostępności danych niezależnie od środowiska, to także sposób na znaczące obniżenie złożoności IT i mniejsze koszty TCO. Dzięki IBM Spectrum Virtualize™ oraz iBM Storage Insights zarządzanie danymi staje się prostsze, a administratorzy mogą znacząco zredukować swój czas poświęcony na zarządzanie pamięciami masowymi i zwiększenie swojej produktywności.

Zachęcam do pobrania infografiki, w której zostały zawarte najważniejsze cechy i korzyści zastosowania pamięci masowych IBM FlashSystem. Pobierz infografikę TU.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o rodzinie IBM FlashSystem oraz o tym, jak zoptymalizować infrastrukturę IT firmy, możesz do mnie napisać. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.

Aleksandra Woś

Andrzej Syta

Presales manager Goldenore