Real-Time Data

Real-Time Data

Real-Time Data (dane czasu rzeczywistego), to zagadnienie warte uwagi, chociażby z uwagi na fakt, że jest elementem kierunków strategicznych wielu organizacji, m.in. Banku Pekao SA i Tesco. Raporty branżowe (Forrester, Boston Retail...