Nowy wymiar ubezpieczeń

Nowy wymiar ubezpieczeń

Nowy wymiar ubezpieczeń Pojawiający się na rynku ubezpieczeniowym nowi gracze zmieniają diametralnie sposoby działania i obsługę klientów. Praktycznie od początku działania funkcjonują w chmurze, korzystają z różnych kanałów cyfrowych i docierają...
Relacyjne bazy danych w Azure

Relacyjne bazy danych w Azure

Myślę, że gdybym kilka lat temu powiedział któremukolwiek z dyrektorów IT w banku lub podobnej rangi instytucji, że niedługo wszystkie jego dane (personalne oraz firmowe) będą w bliżej nieokreślonym miejscu w Europie...