Relacyjne bazy danych w Azure

Relacyjne bazy danych w Azure

Myślę, że gdybym kilka lat temu powiedział któremukolwiek z dyrektorów IT w banku lub podobnej rangi instytucji, że niedługo wszystkie jego dane (personalne oraz firmowe) będą w bliżej nieokreślonym miejscu w Europie...
Real-Time Data

Real-Time Data

Real-Time Data (dane czasu rzeczywistego), to zagadnienie warte uwagi, chociażby z uwagi na fakt, że jest elementem kierunków strategicznych wielu organizacji, m.in. Banku Pekao SA i Tesco. Raporty branżowe (Forrester, Boston Retail...